Project 52

Week 3: The Fall – Genesis 3

Week 4: Jesus’ Baptism – Matthew 3 and John 1

Week 5: The Flood – Genesis 6, 7 & 8

Week 6: Jesus’ Temptation – Luke 4:1-14

Week 7: The Tower of Babel – Genesis 11:1-9